Category: Video

Interview mam Jean Huss

Mir haten en ausféierlecht Gespréich mat engem Mann, deen an den Achtzeger Joren eng vun de grousse lénke politesche Richtungen hei am Land matdefinéiert huet an do awer séier seng Vocatioun bei der Ekologie an der Gesondheet fonnt huet. Hien ass a bleift deen engagéierten a passionéierte Politiker deen...

Upassung a Gehorsam (9)

Milgram Tester zielen zwar op e Verständnes vum Zesummenhang tëscht Autoritéit a Gehorsam, mee et kann een se och an di aner Richtung liesen. An d’Richtung vum Ongehorsam....

Upassung a Gehorsam (8)

mer esou gutt follegen, ieren sech och di beschten Experten massiv. Leider (oder zum Gléck) entspriechen di real Leit seelen dem wëssenschaftlechen Konsens vu Psychiater a Psychologen....

Upassung a Gehorsam (5)

Am Kontext vum Hannah Arendt sengen Froen hat den amerikaneschen Psycholog Stanley Milgram sech eng Rei vun Tester ausgeduecht, fir den Zesummenhang tëscht Autoritéit an Gehorsam ze verstoen....

Upassung a Gehorsam (4)

Meeschtens trauen mer eisen eegenen Gedanken, eisen eegenen Gefiller, oder och eisen eegenen Perceptiounen. Selbstverständlech loosse mer eis munchmol vun den aneren iwwerzeegen, dat mer eis ieren. Mais wéi oft geschitt dat? ...

Anpassung und Gehorsam (3)

Die ersten Studien über Anpassung und Gehorsam im späten 19. Jahrhundert konzentrierten sich fast ausschließlich auf Massenphänomene. Wie also sind aber Anpassung und Gehorsam in einer normalen, alltäglichen Situation, ohne alle Massenhypnose und kollektive Trance, zu verstehen?...

Anpassung und Gehorsam (2)

Bei Anpassung und Gehorsam denken die meisten Leute gerne an Zwang und Gewalt. Aus dieser vereinfachenden Assoziation heraus entstehen dann die unzähligen Hinweise auf und Vergleiche mit Diktatur und Tyrannei. ...

Anpassung und Gehorsam (1)

Von Maßnahmen zu Maßnahme, von Gesetz zu Gesetz sollte alles besser werden. Aber der virale Ausnahmezustand möchte einfach nicht aufhören. Könnte das etwas mit der Verbreitung des Coronavirus zu tun haben? Ganz bestimmt! Aber es scheint an erster Stelle auch daran zu liegen, dass ein paar schwarze Schafe den Hirten...