Kategorie: Unkategorisiert

Interview mam Jean Huss

Mir haten en ausféierlecht Gespréich mat engem Mann, deen an den Achtzeger Joren eng vun de grousse lénke politesche Richtungen hei am Land matdefinéiert huet an do awer séier seng Vocatioun bei der Ekologie an der Gesondheet fonnt huet. Hien ass a bleift deen engagéierten a passionéierte Politiker deen...

Ein historischer Tag für das Großherzogtum Luxemburg

Französische Wissenschaftler mit internationalem Ruf haben Luxemburg besucht, um die Petitionäre der zwei wichtigen Petitionen 1916 und 1950 zu unterstützen: Prof. Dr. Christian Perronne, Autor zahlreicher Bücher, auf die sich mehrere Anwaltsteams gestürzt hatten und (vergeblich) nach Fehlern gesucht hatten. Auch Frau Dr. Alexandra Henrion-Claude und vor allem der...