Tag: Sozialpsychologie

Upassung a Gehorsam (9)

Milgram Tester zielen zwar op e Verständnes vum Zesummenhang tëscht Autoritéit a Gehorsam, mee et kann een se och an di aner Richtung liesen. An d’Richtung vum Ongehorsam....

Upassung a Gehorsam (8)

mer esou gutt follegen, ieren sech och di beschten Experten massiv. Leider (oder zum Gléck) entspriechen di real Leit seelen dem wëssenschaftlechen Konsens vu Psychiater a Psychologen....