Upassung a Gehorsam (9)

Resistenz

Milgram Tester zielen zwar op e Verständnes vum Zesummenhang tëscht Autoritéit a Gehorsam, mee et kann een se och an di aner Richtung liesen. An d’Richtung vum Ongehorsam. D’Fro wär dann: wéi a wéini resistéieren d’Leit der Autoritéit. Déi Lektüre huet den amerikaneschen Soziolog Matthew Hollander 2015 an enger Studie proposéiert.


Den Hollander geet vun den Interaktiouns-Transkripter vum Milgram sengen eegenen Tester aus, an huet analyséiert wat, an der Interaktioun tëscht der Persoun di Befeeler gëtt, an der Persoun déi follege soll, bei de Probanden geschitt di den Test aus hirer eegener Decisioun ofbriechen.

Bibliographie

Burger, J. M., Girgis, Z. M., & Manning, C. C. (2011). In Their Own Words: Explaining Obedience to Authority Through an Examination of Participants’ Comments. Social Psychological and Personality Science, 2(5), 460–466. https://doi.org/10.1177/1948550610397632
Damico, A. J. (1982). The Sociology of Justice: Kohlberg and Milgram. Political Theory, 10(3), 409–433.
Elms, A. C., & Milgram, S. (1966). Personality characteristics associated with obedience and defiance toward authoritative command. Journal of Experimental Research in Personality, 1(4), 282–289.
Hollander, M. M. (2015). The repertoire of resistance: Non-compliance with directives in Milgram’s ‘obedience’ experiments. British Journal of Social Psychology, 54(3), 425–444. https://doi.org/10.1111/bjso.12099
Kaposi, D. (2017). The resistance experiments: Morality, authority and obedience in Stanley Milgram’s account. Journal for the Theory of Social Behaviour, 47(4), 382–401. https://doi.org/10.1111/jtsb.12137
Milgram, S. (2009). Obedience to Authority: An Experimental View (Reprint Edition). Harper Perennial Modern Classics.
Modigliani, A., & Rochat, F. (1995). The Role of Interaction Sequences and the Timing of Resistance in Shaping Obedience and Defiance to Authority. Journal of Social Issues, 51(3), 107–123. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1995.tb01337.x