Upassung a Gehorsam (8)

Firwat follegen mer eesou gutt?

Wann et ëm d’Fro geet firwat mer esou gutt follegen, ieren sech och di beschten Experten massiv. Leider (oder zum Gléck) entspriechen di real Leit seelen dem wëssenschaftlechen Konsens vu Psychiater a Psychologen.

Wat fir eng Fakteuren maachen awer lo, dat Gehorsam par rapport zu Autoritéiten esou gutt funktionnéiert? E puer éischt Erklärungsversich an hir Konsequenzen am Kontext vun de Milgram-Tester.

Bibliographie:

  • Doliński, D., Grzyb, T., Folwarczny, M., Grzybała, P., Krzyszycha, K., Martynowska, K., & Trojanowski, J. (2017). Would You Deliver an Electric Shock in 2015? Obedience in the Experimental Paradigm Developed by Stanley Milgram in the 50 Years Following the Original Studies. Social Psychological and Personality Science, 8(8), 927–933. https://doi.org/10.1177/1948550617693060
  • Haslam, N., Loughnan, S., & Perry, G. (2014a). Meta-Milgram: An Empirical Synthesis of the Obedience Experiments. PloS one. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093927
  • Haslam, N., Loughnan, S., & Perry, G. (2014b). Meta-Milgram: An Empirical Synthesis of the Obedience Experiments. PLOS ONE, 9(4), e93927. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093927
  • Milgram, S. (1974). The Dilemma of Obedience. The Phi Delta Kappan, 55(9), 603–606.
  • Milgram, S. (2009). Obedience to Authority: An Experimental View (Reprint Edition). Harper Perennial Modern Classics.
  • Modigliani, A., & Rochat, F. (1995). The Role of Interaction Sequences and the Timing of Resistance in Shaping Obedience and Defiance to Authority. Journal of Social Issues, 51(3), 107–123. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1995.tb01337.x
  • Russell, N. (2018). Understanding Willing Participants, Volume 1: Milgram’s Obedience Experiments and the Holocaust (1st ed. 2018). Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95816-3
  • Russell, N. (2019). Understanding willing participants: Milgram’s obedience experiments and the Holocaust. Palgrave Macmillan.
  • Russell, N., & Gregory, R. (2015). The Milgram-Holocaust Linkage: Challenging the Present Consensus. State Crime Journal, 4(2), 128–153. https://doi.org/10.13169/statecrime.4.2.0128